COVID-19 9 mei 2020

Update Taskforce Shortages & testing

Reactie op onderzoek UAntwerpen persoonlijk beschermingsmateriaal voor zorgverleners

 

Minister De Backer reageert op het onderzoek van de UAntwerpen: “Dit is een interessant onderzoek. Als ik puur kijk naar de cijfers en de inschattingen die gemaakt zijn voor de COVID19-crisis, zouden er in principe geen tekorten meer mogen zijn. Onderzoeken als deze meten op een goede manier de temperatuur op het terrein, in onze frontlinie. Het is goed voor ons om te weten dat zij toch het gevoel hebben soms nog te worstelen met een tekort aan PBM. Ik wil in de eerste plaats benadrukken dat zorgverleners via de FOD Volksgezondheid aanvragen tot noodleveringen kunnen doen. Waar mogelijk, worden deze binnen 48uur uitgevoerd. We blijven trouwens zorgverleners de komende tijd sowieso bevoorraden, we ontvangen elke dag leveringen. Die verdelen we, en we bouwen ook een strategische stock op.”

 

Filip Haegdorens, doctor aan de UAntwerpen: “We zullen samenwerken met de minister om ons onderzoek in de komende maanden verder te optimaliseren en zo fijnmazig als mogelijk te maken, om iedereen vooruit te kunnen helpen. Uit dit onderzoek blijkt de perceptie op het terrein. Een belangrijke aanbeveling die ik heb aan de overheid is om ook, samen met het veld, in te zetten op de educatie rond rationeel gebruik van de beschermingsmaterialen.

 

De Backer: “we nemen deze input en aanbeveling ter harte. We zullen hier extra op inzetten om duidelijker te maken welk type materiaal in welke omstandigheden moet gebruikt worden, naast de leveringen die we blijven doen. Samen met de UAntwerpen zullen we ook de toestand van de zorgverleners fijnmaziger in kaart brengen. Op die manier hoop ik dat we onze zorgverleners nog beter zullen kunnen helpen, in het enorm waardevolle werk dat zij verrichten.”

Stand van zaken beschermings- en testmateriaal

De voorbije dagen zijn er opnieuw meer dan 1,7 miljoen chirurgische maskers verdeeld naar ziekenhuizen, ambulancediensten, thuisverpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen, psychiatrische centra en mortuaria. In totaal zijn meer dan 27,5 miljoen chirurgische mondmaskers verdeeld. Wat de FFP2 maskers betreft zijn er de afgelopen dagen nog eens 547.400 besteld en werden er al 2,8 miljoen geleverd. Bij het testmateriaal werden er de afgelopen dagen 24.000 wissers, 60.000 tubes verdeeld.

Testing
Tussen 29 april en 4 mei werden gemiddeld zo’n 19.900 tests per dag afgenomen in België. We behoren daardoor tot de kopgroep op het vlak van totaal aantal testen. Dat is het gevolg van de sterk uitgebreide testcapaciteit die vandaag volop wordt benut. België zit ook in de kopgroep als het gaat over de snelheid waarmee ons land aan het testen is. Ons land moest eind deze week alleen kleinere landen zoals Luxemburg, Litouwen, IJsland, Denemarken en Bahrein laten voorgaan qua testritme.

Per miljoen inwoners zijn er in België net geen 41.000 test uitgevoerd. Enkel Spanje en Portugal doen beter met respectievelijk 41.332 en 44.132 testen per miljoen inwoners. Onze buurlanden testen aanzienlijk minder: Duitsland 30.400, Nederland 13.768 en Frankrijk 16.800 per miljoen inwoners.

Geneesmiddelen
De ziekenhuizen hebben aangegeven over voldoende voorraad te beschikken. Er zijn dus vandaag geen tekorten. Sommige ziekenhuizen geven ook aan dat ze geen nood meer hebben aan extra (strategische) voorraad.